Czym jest kreatywność?

Świat, w jakim żyjemy, stawia przed nami jeszcze więcej wyzwań. W radzeniu sobie z kłopotami oraz nowymi sytuacjami pomaga nam… kreatywność.

Czym jest kreatywność? Czy można się jej “wyuczyć”?

Kreatywność pochodzi od łacińskiego od słowa „creatus” oznaczający „twórczy”. A to znaczy, iż kreatywność to tworzenie. Tworzenie nowoczesnych koncepcji oraz strategii, opierając się na innych istniejących już ideach oraz koncepcjach. Mechanizm kreatywności zazwyczaj kończy się uzyskaniem ciekawych oraz adekwatnych do konkretnej sytuacji rozwiązań.

Wielu z nas identyfikuje kreatywność z cechą nieodłączną artystom, muzykom, artystom, plastykom itp.. Nic bardziej błędnego! Kreatywność jest cechą osobowości, jaką stosuje każdy z nas np. podczas wykonywania obowiązków domowych, w pracy lub w trakcie kontaktów z innymi ludźmi. Każdy z nas ma w sobie odrobinę kreatywną oraz stosuje ją w mniejszy czy większy sposób.

Innowacyjny świat naciska na nas kreatywną postawę w wielu sytuacjach, więc zarówno my, jak również nasze dzieci winni kreatywność w sobie rozwijać. Czemu należałoby być kreatywnym?

Szczególnie widoczne jest to w świecie interesu oraz gospodarki. Oto parę dobrych przykładów na to, iż należałoby inwestować w kreatywność.

Kreatywność pomaga nam w pracy
Każdy z nas stosuje kreatywne rozwiązania we własnej pracy. Niewątpliwie są zawody, w których kreatywna podstawa jest niezwykle przydatna oraz widoczna i takie, w jakich oryginalne pomysły powstają rzadziej. Bez względu na to, czy jesteś dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej, lub pracujesz w sklepie z elegancką odzieżą, w swojej pracy wykorzystujesz kreatywną część swej osobowości. W każdym wykonywanym zawodzie oraz w każdej pracy możemy odnaleźć ciekawe oraz funkcjonalne środki rozwiązania kłopotów, jakie spotykamy.

Sukces spółek zależy od indywidualnej kreatywności pracowników.
Z wielu badań naukowych wynika, iż kreatywna postawa pracowników może mieć wpływ na usprawnienie opłacalności spółek oraz przyczynić się do rozwoju oraz konkurencyjności organizacji.

Kreatywne zespoły osiągają doskonalsze rezultaty oraz są niezwykle wydajne.
Zasada dotyczy nie tylko jednostek, lecz także grup ludzi, co zostało udowodnione w wielu badaniach. Zespoły, jakie działają bardziej kreatywnie, są równocześnie niezwykle efektywne oraz lepiej stosują budżety firmy. Grupy osób, jakie wyróżniają się chęcią myślenia kreatywnego, znajdują więcej nowatorskich rozwiązań.

Kreatywne spółki są bardziej dochodowe.
Ogromna konkurencyjność na rynku powoduje, iż firmy jeszcze bardziej muszą wychodzić poza stereotypy działania, doskonalić inne artykuły, dopasowywać je do potrzeb konsumentów, w efekcie tworzyć innowacyjne artykuły oraz usługi. Jak idealnie stwierdzono w jednym z raportów „prawdopodobnie 50% dochodów spółek za 5 lat będzie pochodzić ze źródeł, jakie teraz nie istnieją”. Innymi słowy, spółka, jaka pragnie uzyskać w przyszłości sukces, musi bazować na nowatorskich pomysłach własnych pracowników oraz wyprzedzać trendy.

Dodatkowe informacje

https://dekolo.pl/Zobacz asortyment sklepu dla osób zajmujących się szeroko pojętym DIY i nie tylko. Dowiedz się więcej na stronie Dekolo.pl

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *